Zaželi-zaposli se

Projekt ZAŽELI-ZAPOSLI SE

O PROJEKTU ZAŽELI – ZAPOSLI SE

Temeljem odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. provodimo projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Zaželi - zaposli se uz naše partnere Centar za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje područna služba Zagreb.

Projekt se provodi u Gradu Zagrebu i podrazumijeva zapošljavanje teško zapošljivih žena sa završenim najviše srednjim obrazovanjem, prijavljenih u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda na poslu gerontodomaćica koje pružaju pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama. Zapošljavamo ukupno 53 žene od kojih svaka skrbi o 6 starijih i nemoćnih osoba u njihovim kućanstvima.

Usluga gerontodomaćice podrazumijeva obilazak korisnika u njihovim kućanstvima te pomoć u održavanju čistoće, nabavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri odijevanju i higijeni, posredovanju kod ostvarivanja raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.), podršku kroz druženje i razgovor, socijalnu integraciju, uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima za starije i nemoćne osobe.

U sklopu provođenja projekta za zaposlene žene predviđena je i edukacija kroz licencirane obrazovne programe nakon čega stječu javnu ispravu čime im se povećava zapošljivost na tržištu rada nakon isteka trajanja projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.876.740,00kuna
( projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije )

Trajanje projekta: 14 mjeseci ( 21.06.2021.-21.08.2022.)

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge „Pravi put“
Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Nositelj projekta: Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti Pravi put

Okvir: Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
https://strukturnifondovi.hr/
Fond: Europski Socijalni Fond:
http://www.esf.hr/
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Plakat Pravi put3

Projekt
ZAŽELI-ZAPOSLI SE

Temeljem odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. provodimo projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Zaželi - zaposli se uz naše partnere Centar za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje područna služba Zagreb.


Projekt se provodi u Gradu Zagrebu i podrazumijeva zapošljavanje teško zapošljivih žena sa završenim najviše srednjim obrazovanjem, prijavljenih u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda na poslu gerontodomaćica koje pružaju pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama. Zapošljavamo ukupno 53 žene od kojih svaka skrbi o 6 starijih i nemoćnih osoba u njihovim kućanstvima.


Usluga gerontodomaćice podrazumijeva obilazak korisnika u njihovim kućanstvima te pomoć u održavanju čistoće, nabavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri odijevanju i higijeni, posredovanju kod ostvarivanja raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.), podršku kroz druženje i razgovor, socijalnu integraciju, uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima za starije i nemoćne osobe.

O projektu...
element2_A5 - Copy
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog socijalnog fonda