Obrasci

Popunjavanjem obrasca za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Preuzimanje obrasca za iskaz interesa

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti

osobno, poštom ili e-mailom

Osobno:

Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti „Pravi put“

Ogrizovićeva 5, 10000 Zagreb

Poštom na adresu:

Udruga PRAVI PUT,

Ogrizovićeva 5, 10000 Zagreb

Email adresom:

udrugapraviput1@gmail.com.

Prijave će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja.

Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti „Pravi put“

Ogrizovićeva 5, 10000 Zagreb

www.praviput.hr

tel. 098 1760 761