URUČENA UVJERENJA O OSPOSOBLJAVANJU
URUČENA UVJERENJA O OSPOSOBLJAVANJU
Djelatnicama Udruge Pravi put, pripadnicama ciljane skupine, uručena su uverenja o osposobljavanju nakon što su prošle edukaciju financiranu iz projekta te uspješno položile ispit i stekle novu kvalifikaciju, za gerontodomaćice i za rukovateljice motornom kosilicom.