Osposobljavanje za gerontodomaćice
Osposobljavanje za gerontodomaćice
Devetnaest naših djelatnica pristupilo je osposobljavanju za gerontodomaćice tijekom kojeg stječu korisna znanja i vještine vezane za skrb o starijim i nemoćnim osobama. Osposobljavanje je predviđeno u sklopu provođenja projekta te na taj način zaposlene žene, kroz licencirane obrazovne programe stječu javnu ispravu čime im se povećava zapošljivost na tržištu rada nakon isteka trajanja projekta.