PROJEKT "ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE" projekt ZAŽELI - POMOĆ I PODRŠKA U DOMU SF.3.4.11.01.0356

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0356 Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti Pravi put, Zagreb, provodi projekt Zaželi pomoć i podrška u domu čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financijska potpora Europske Unije (iznos bespovratnih sredstava) 1.485.000 €.

Projektni partner je Udruga invalida rada Zagreba


više o projektu ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:


Za osobe starije od 65 godina:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Potvrda Porezne uprave o dohotku

3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Za odrasle osobe s invaliditetom:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti


OBRAZAC za iskaz interesa

Projekt

ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

PROJEKT ZAŽELI - POMOĆ I PODRŠKA U DOMU SF.3.4.11.01-0356

Korisnik bespovratnih sredstva: Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti Pravi put

partner: Udruga invalida rada Zagreba

Financijska potpora Europske Unije (iznos bespovratnih sredstava) 1.485.000 €.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu i čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi 980,26 EUR i koja istovremeno ne koristi  sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi 1.633,76 EUR i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a ukupni prihodi kućanstva ne prelaze iznos 2.450,64 EUR, koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

4. Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno  ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


O projektu...
1
ZaposlenIH ženA
1
korisnika usluga
1
ukupna vrijednost projekta (€)
1
mjeseci trajanje projekta

Detalji projekta...

Koliko ih se prima?

Ukupno 30 žena od kojih svaka skrbi o 6 starijih i nemoćnih osoba u njihovim kućanstvima.

Moje obaveze?

Usluga gerontodomaćice podrazumijeva obilazak korisnika u njihovim kućanstvima te pomoć u održavanju čistoće, nabavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri odijevanju i higijeni, posredovanju kod ostvarivanja raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.), podršku kroz druženje i razgovor, socijalnu integraciju, uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima za starije i nemoćne osobe.

Na koliko dugo?

Trajanje projekta: 36 mjeseci

( 30.01.2024.-30.01.2027.)

Udruga PRAVI PUT

U ovim zahtjevnim vremenima i izazovnoj svakodnevnici Udruga „Pravi put“ se opredijelila za djelovanje promicanjem zajedništva i istinskih vrijednosti. Ulažući svoje znanje, iskustvo i rad, vjerujemo da putem promicanja društvenog poduzetništva, jačanjem kapaciteta zaposlenika i programima osposobljavanja i usavršavanja možemo poboljšati mogućnosti skupina koje su u nepovoljnom položaju na tržišta rada i na taj način doprinijeti svojoj zajednici. Kao nositelj projekta ZAŽELI – POMOĆ I PODRŠKA U DOMU SF.3.4.11.01.0356, financiranog iz Europskog socijalnog fonda

O udruzi...
logo_udruga_pravi_put_c